Intresserad av en praktikant?

 

Praktikplats

Behöver Du förstärka Din verksamhet med personella resurser? Inom gruppen nyanlända finns många personer med stor kompetens inom den gröna näringen.

Via MATHUSONLINE kan Du få en praktikant som Du kan testa och vem vet, Du kanske hittar Din nya medarbetare!
Samtliga praktikanter är validerade och vi vet att dom har rätt bakgrund och kompetens.Dina åtaganden är att tillsammans med oss göra en planering för praktikperioden och utse en handledare. Efter praktikperioden skriver Du en bedömning.
Om det inte alls skulle fungera så avbryts praktiken och Du kan få en ny praktikant.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen som fattar beslut om praktik under 3 månader och sluter ett avtal med Dig. Beslut kan fattas att Du även får en handledarersättning på 150:- per dag under praktikperioden. Praktikanten är fullt försäkrad via Arbetsförmedlingen.
Tillsammans bestämmer vi start för praktiken och vad den ska innehålla. Efter praktikperioden finns möjlighet att via Arbetsförmedlingen söka lönebidrag om Du vill gå vidare och anställa praktikanten. Observera att praktik inte kan beviljas under juni, juli och augusti inom kollektivområde Handelsanställdas förbund samt Hotell och Restaurangfacket.