Ekofisk
2 juni, 2017

Bonna kött

Kött Kött

EKOLOGISKT KÖTT FRÅN GRIS , LAMM OCH NÖT

Bonnakött kommer från KRAV-gårdar i Småland. För det första betyder det att du som köper Bonnakött har nära till lantbrukaren. För det andra betyder det att lantbrukarna själva är med och bestämmer över allt som rör uppfödningen och produktionen. Medlemmarna som levererar till oss är överens om att det finns fler värden än priset nämligen kvalitet. Djuren på Bonnakötts gårdar äter mat från den egna gården. Och då är det förstås foder som odlats utan varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Djuren kan också få en del soja, men då är den ekologisk.

En Krav gård vill ge djuren en så lugn miljö som möjligt innan slakt. KRAV-märkta djur får inte se andra djur slaktas och de ska inte känna lukten av blod. De blandas inte med djur från andra grupper under transporten eller i slakteriets stall, vilket leder till mindre stress och slagsmål. Elektrisk pådrivare får inte användas. Slakterierna kontrolleras minst en gång om året så att de följer Kravs regler. Bonnakött ägs gemensamt av lantbrukarna genom föreningen Lokal Köttproduktion Kronoberg. Gårdarna är Osaby Säteri, Gunnarås, Gasslanda Skjutsrättaregård, Östraby Skattegård och Mellskogs gård.